• Elinizdeki atıkları geri dönüşümle nerede / nasıl değerlendirirsiniz?

  Elinizdeki atıkları geri dönüşümle nerede / nasıl değerlendirirsiniz?

  Yukarıdaki sorular Yeşil İletişim formu ve e-posta yoluyla en çok aldığım sorular arasında yer alıyor. Malesef bu sorunun tek ve kesin bir cevabı yok. Evsel ya da kurumsal kullanımımızdan dolayı ortaya çıkan atıkları geri kazanmak için en iyi yöntem "yeniden değerlendirmek" (Upcycle). Fakat bu çözümü her zaman kullanılabilir olmuyor… 7 Nisan 2015 22.30

 • Temiz Üretim Nedir?

  Temiz Üretim Nedir?

  1970'lerden itibaren sanayileşmedeki hızlı gelişmeler ve dünya nüfusundaki artış, çevreye verilen zararı kaçınılmaz olarak artırmış, kirliliğin ulaştığı boyutlar hem canlılar hem de doğal kaynaklar üzerinde geri dönülemez olumsuz etkiler yaratmış, iklim değişikliği, enerji güvenliği ve doğal kaynakların kıtlığı gibi sorunları beraberinde getirmiştir.

  Öne çıkan önemli küresel çevre sorunları Küresel…
  19 Aralık 2014 22.25
 • Trafiğe kayıtlı araç sayısı 19 milyon sınırına dayandı

  Trafiğe kayıtlı araç sayısı 19 milyon sınırına dayandı

  2013 Şubat ayında trafikte araç sayısının 17 milyon sınırını aşarak birçok Avrupa ülkesinin nüfusunu geride bıraktığını sizlerle paylaşmıştık. (İlgili Haber) Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre aradan geçen yaklaşık iki senede trafiğe kayıtlı araç sayısı 1.600.000 artış gösterirken, benzinli araçların oranı da her sene olduğu gibi azaldı.

  2013 yılı… 10 Aralık 2014 22.13

 • İş Hayatı - Özel Hayat dengesinde en iyi ve en kötü ülkeler

  İş Hayatı - Özel Hayat dengesinde en iyi ve en kötü ülkeler

  İş ve özel yaşam arasında uygun bir denge kurmak tüm çalışanlar, özellikle çalışan ebevenyler için önemli bir hak. OECD'nin daha iyi yaşam endeksi uzun çalışma saatleri ve düşük sosyal aktiviteleri bir başarısızlık kriter olarak kabul ediyor. Uzun çalışma saatleri, kişilerin kendilerine ve ailelerine ayıracak vakitlerinin az olmasının verimi düşürdüğü,… 10 Aralık 2014 00.07

 • Sürdürülebilir Yeşil Binalar ile Sürdürülebilir Yerleşmenin Belgelendirilmesine Dair Yönetmelik (Tam Metin)

  Sürdürülebilir Yeşil Binalar ile Sürdürülebilir Yerleşmenin Belgelendirilmesine Dair Yönetmelik (Tam Metin)
  BİRİNCİ BÖLÜM   Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar   Amaç   MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; binanın doğal kaynakları ve enerjiyi verimli kullanarak çevresel etkilerini azaltmak için sürdürülebilir yeşil binalar ile sürdürülebilir yerleşmelerin değerlendirme ve belgelendirme sistemlerinin oluşturulması, belgelendirme süreçlerinde rol alacakların görev, nitelik ve sorumluluklarının… 9 Aralık 2014 23.44
 • Yeşil Bina Yönetmeliği Yayımlandı

  Yeşil Bina Yönetmeliği Yayımlandı

  Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yeşil bina yönetmeliği yayımlandı. Yayımlanan yönetmelikle beraber ülkemize özgü marka değeri olan yeşil bina ve yerleşmelerimiz olacak. Yönetmelik 8 Aralık 2014 tarihinde "Sürdürülebilir Yeşil Binalar ile Sürdürülebilir Yerleşmenin Belgelendirilmesine Dair Yönetmelik" adıyla rezmi gazetede yayınlandı.

  Hayatımızın her alanında hızla yaygınlaşmakta olan sürdürülebilirlik kavramı, inşaat… 9 Aralık 2014 23.24

 • Yenilenebilir Enerji Kredisi alabileceğiniz bankalar

  Yenilenebilir Enerji Kredisi alabileceğiniz bankalar

  Sadece ihtiyacınız olan elektriği üretmeye değil, aynı zamanda ihtiyaç fazlası üretiminizi şebekeye satarak gelir elde etmenize de olanak sağlayan bu yönetmeliğe ilgi büyük oldu. Gerek bireysel yatırımcılar, gerekse enerji ihtiyacını kendi karşılamak isteyen Kobi'ler bu konuda yatırım planları yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda lisanssız elektrik üretimine yönelik yenilenebilir enerji… 9 Aralık 2014 19.42

 • Hybrid Otomobiller hem bütçeye hem doğaya dost

  Hybrid Otomobiller hem bütçeye hem doğaya dost

  Ülkemiz mevcut enerji altyapısı ve politikaları nedeniyle büyük oranda dışa bağımlı. Zaman zaman sitemizde değişik boyutları ile yer alan enerji konusunun önemli alt kırılımlarından biri ise petrol. Petrol ihtiyacımızın en büyük nedenide çoğumuzun sahip olduğu motorlu taşıtlar. Dövize endeksli yüksek girdi maliyetleri ve yüksek vergi yükü nedeniyle dünya birinciliğine… 5 Aralık 2014 01.07

 • Köy okullarına bilgisayar bağışı kampanyası

  Köy okullarına bilgisayar bağışı kampanyası

  Türkiye’nin elektronik atık odaklı ilk ve tek derneği Elektronik Atıkların Geri Dönüşümünü Destekleme Derneği  , kuruluşunun ikinci yılında  elektronik atıkların geri dönüştürülmesi ve eğitimde fırsat eşitliğine  vurgu yapmak amacıyla önemli bir etkinliğe imza atıyor.

  "Geçmişi geleceğe dönüştürün" sloganıyla başlayan kampanya süresinde çalışmayan bilgisayar veya bilgisayar parçalarını kabul eden… 3 Aralık 2014 15.47

 • Dünya Rüzgar Enerjisi Kapasitesi 2020 yılına kadar 2 katına çıkacak

  Dünya Rüzgar Enerjisi Kapasitesi 2020 yılına kadar 2 katına çıkacak
  Her ne kadar 2013 yılı yatırımların azaldığı bir yıl olsa da GlobalData Araştırma Ve Danışmanlık firmasının Rüzgar Enerjisi Sektör raporuna göre dünyadaki kurulu güç 2020 yılına kadar 319,6 Gigawatt'dan 678.5 GW'a çıkacak.   GlobalData'nın son raporu en büyük rüzgar enerjisi piyasası olan Çin'in 2013 yılında dünya çapında yapılan yeni tesislerin… 15 Haziran 2014 03.07
 • Sağlık Sektöründe Sürdürülebilirlik, Yeşil Hastaneler

  Sağlık Sektöründe Sürdürülebilirlik, Yeşil Hastaneler

  Ülkemiz için sağlık sektörünün çevresel etkisine ilişkin bir rapor ya da açıklanmış veri bulunmuyor. Fakat gelişmiş ülkelerin çoğunda sağlık sektörü önde gelen enerji tüketici sektörler arasında yer alıyor. Amerika Birleşik devletlerinde sağlık kuruluşları ülke çapında günlük 6,600 ton atık üretiyorlar. Öte yandan çevresel sorunların artarken dünya nüfusu ve parelelinde… 8 Haziran 2014 00.09

 • Yenilenebir Enerji ile hem çevreyi hem ekonomiyi koruyalım

  Yenilenebir Enerji ile hem çevreyi hem ekonomiyi koruyalım

  Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (International Renewable Energy Agency (IRENA)" tarafından yayınlanan yeni bir araştırma 2030 yılında dünyanın enerji kullanımının % 36'sını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamanın sadece çevre için önemli olmadığını, bu yapıldığı takdirde fosil yakıt kaynaklı kirliliklere ilişkin yapılan harcamalardan da 740 milyar dolar tasarruf yapılabileceğini gösteriyor.

  Bugüne… 7 Haziran 2014 16.57

 • 2035'e kadar 49 trilyon dolar enerji yatırımı gerekiyor

  2035'e kadar 49 trilyon dolar enerji yatırımı gerekiyor

  Günümüzde 1,6 trilyon dolar seviyesinde kalan enerji yatırımlarının önümüzdeki yıllarda 2 trilyon dolar seviyesine çıkması gerekiyor. 2012 yılı esas alınarak yapılan hesaplamalara göre enerji verimliliği için harcanan 135 milyar dolarında 2035 yılında 550 milyar dolar olması gerekiyor.

  Uluslararası Enerji Ajansı Yöneticisi Maria van der Hoeven "Gelecek enerji sistemimizin… 7 Haziran 2014 15.55

 • Toyota fabrikasını çatısına 500 kw'lık güneş panelleri kuruldu

  Toyota fabrikasını çatısına 500 kw'lık güneş panelleri kuruldu

  Sidney merkezli Autonomous firmasından Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre firma 2000 fotovoltaik paneli Toyota'nın Altona North motor fabrikası çatısına monte etti. Sistem Avsutralyanın üçüncü en büyük çatı tipi güneş enerjisi sitemi ünvanını aldı.

  Toyota'ya göre sistem Avustralya'nın 500 kw'lık merkezi bir çeviciri ve transformatör'le endüstriyel yüksek voltaj ağına… 4 Haziran 2014 01.14