• Sürdürülebilir Yeşil Binalar ile Sürdürülebilir Yerleşmenin Belgelendirilmesine Dair Yönetmelik (Tam Metin)

  Sürdürülebilir Yeşil Binalar ile Sürdürülebilir Yerleşmenin Belgelendirilmesine Dair Yönetmelik (Tam Metin)
  BİRİNCİ BÖLÜM   Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar   Amaç   MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; binanın doğal kaynakları ve enerjiyi verimli kullanarak çevresel etkilerini azaltmak için sürdürülebilir yeşil binalar ile sürdürülebilir yerleşmelerin değerlendirme ve belgelendirme sistemlerinin oluşturulması, belgelendirme süreçlerinde rol alacakların görev, nitelik ve sorumluluklarının… 9 Aralık 2014 23.44
 • Yeşil Bina Yönetmeliği Yayımlandı

  Yeşil Bina Yönetmeliği Yayımlandı

  Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yeşil bina yönetmeliği yayımlandı. Yayımlanan yönetmelikle beraber ülkemize özgü marka değeri olan yeşil bina ve yerleşmelerimiz olacak. Yönetmelik 8 Aralık 2014 tarihinde "Sürdürülebilir Yeşil Binalar ile Sürdürülebilir Yerleşmenin Belgelendirilmesine Dair Yönetmelik" adıyla rezmi gazetede yayınlandı.

  Hayatımızın her alanında hızla yaygınlaşmakta olan sürdürülebilirlik kavramı, inşaat… 9 Aralık 2014 23.24

 • Binamın Enerji Sınıfı Düşük Çıkarsa Ne Olacak?

  Binamın Enerji Sınıfı Düşük Çıkarsa Ne Olacak?

  Daha önce "Binalarda Enerji Kimlik Belgesi Nedir?" başlıklı yazı da Enerji Kimlik Belgesi zorunluluğunu ele almıştım. Bilindiği üzere 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren yapılan binalarda Enerji Kimlik Belgesi alınması zorunlu ve Enerji Sınıfının asgari "C sınıfı" olması da şart koşuluyor.

  Enerji sınıfının C olması, bu binanın mevzuatta belirtilen… 21 Mayıs 2014 11.00

 • 'Eskisini getir yenisini götür' zorunlu olacak

  'Eskisini getir yenisini götür' zorunlu olacak

  22 Mayıs 2012 tarihinde resmi gazetede yayınlanan Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) kontrolü yönetmeliğine göre üreticiler piyasaya sürdükleri ürünlerin yarısı kadar eski ürünü geri dönüşüm amaçlı toplamak zorunda olacak. Ambalaj atıklarında olduğı gibi AEEE'lerde de ana firma toplama için AEEE lisansına sahip firmalarla sözleşme yapacak ve lisanslı firmalar… 9 Ocak 2013 18.30

 • Binalarda 'Enerji Kimlik Belgesi' nedir?

  Binalarda 'Enerji Kimlik Belgesi' nedir?

  Otomobil alırken değerlendirilen kriterlerden birisi de aracın yakıt tüketimi. Gün geçtikçe artan petrol fiyatları ile birlikte yakıt tüketiminin önemi arttı. Yakıt verimliliği yüksek olan araçlara talep arttıkça üreticilerde bu konudaki AR-GE faliyetlerini daha az yakıt tüketen ve alternatif yakıtlar tüketen araçlar üretmeye başladılar.

  Aynı şekilde tüketicilerin enerji tüketimi… 7 Ocak 2013 21.52

 • Avrupa Birliği yan çizdi, havayolu şirketlerinin karbon salınımlarını düzenleyen kanun ertelendi

  Avrupa Birliği yan çizdi, havayolu şirketlerinin karbon salınımlarını düzenleyen kanun ertelendi

  Avrupa Birliği ülkelerinden kalkan veya Avrupa Birliği üye ülkelerine uçan her havayolu şirketinin karbon emisyonlarını yıllık belli bir düzeyde sınırlandırıp, karbon ticareti sistemine katılmalarını öngören yasa bir yıl rafa kaldırıldı. Yasa hayata geçseydi Nisan 2013'den itibaren bu sınırları aşan şirketler karbon ticareti yöntemiyle "karbon kredisi" satın alacak veya ceza… 12 Kasım 2012 19.33